Close

El 22 de juny del 2019, un grup d’empresaris i professionals lleidatans, amb un gran arrelament a la província i amb un enorme interès per l’esport lleidatà, recollint una demanda cada cop més gran del futbol a Lleida, funden el Club Esportiu Atlètic Lleida.

Així, s’engegava un projecte pensat a Lleida i per a Lleida, amb la voluntat de sumar i aglutinar els clubs de la ciutat, enfortint així els vincles futbolístics de la zona i amb la intenció de crear un punt de trobada comú pels lleidatans.

Una setmana després de la fundació del club es va arribar a un acord amb l’EFAC Almacelles per fusionar-se a final de la temporada 2019/2020, autoritzant així al nostre club a ocupar la plaça dels almacellencs a Primera Catalana.

Aquest any es va oficialitzar la creació d’un equip benjamí, que va ser la primera peça de la base de l’Atlètic Lleida.