Close
COMUNICAT OFICIAL: Aclariments d’informació del club

[CAT] – Amb relació a la notícia que l’Atlètic Lleida ha sol·licitat alguna informació a la RFEF per poder cobrir la vacant de la U.D. Extremadura SAD a 2a RFEF, el club vol comunicar que es van demanar una sèrie d’aclariments sobre el procés establert, quant a terminis i condicions que estableix la circular de la RFEF al respecte.


Aquesta informació està sent estudiada per valorar la possible presentació per cobrir l’esmentada vacant.


Des del club no es farà cap més comentari ni valoració fins que no es faci cap actuació en ferm.


[ESP] – En relación a la noticia que el Atlètic Lleida ha solicitado alguna información a la RFEF para poder cubrir la vacante de la U.D. Extremadura SAD en 2a RFEF, el club quiere comunicar que se pidieron una serie de aclaraciones sobre el proceso establecido, en cuanto a plazos y condiciones que establece la circular de la RFEF al respecto.


Esta información está siendo estudiada para valorar la posible presentación para cubrir la mencionada vacante.


Desde el club no se hará ningún comentario más ni valoración hasta que no se haga ninguna actuación en firme.